Strategic Management of Information Technology
การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ภาคการศึกษาที่ 2/2558 
อาจารย์ปัทมาภรณ์ พิมพ์หานาม
pattamaporn.p@bu.ac.th
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Google site >> bit.ly/it423SMIT

สอบปลายภาคนอกตาราง ศุกร์ 13 พ.ค. เวลา 9.30 - 12.30 น. ห้องสอบเมลแจ้งอีกครั้ง
จันทร์ที่ 2 พ.ค. ไม่หยุด หยุดวันฉัตรมงคล 5-8 พ.ค. สอบตามตารางของมหาวิทยาลัย 4-13 พ.ค.


# ประเมินผลการเรียนการสอนออนไลน์ ทุกคน http://assessment.bu.ac.th/

# ปัจฉิมนิเทศ คลิกลงทะเบียนด่วน https://goo.gl/W3ycQX
วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2559 เวลา 14.00 - 17.00 น. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดงาน "ปัจฉิมนิเทศ" ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องชัยพฤกษ์ ชั้น 14 อาคารดร.เจริญ คันธวงศ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท ในงานนี้นักศึกษาจะได้ฟังการบรรยายโดยวิทยากรพิเศษในหัวข้อต่างๆ ดังนี้
1. การบรรยายเรื่อง "การเขียน Resume และการเตรียมตัวก่อนการสมัครงาน" โดย คุณยุภดี แหยมสุขสวัสดิ์ จาก JOB PASSPORT
2. การรับสมัครงานจากบริษัท CDG Group
3. การบรรยายเรื่อง "ประสบการณ์การทำงานในองค์กรและการปรับตัว"
จึงขอให้นักศึกษาทุกคนที่ลงเรียนวิชาสหกิจศึกษาและวิชาโครงงาน 1 และ 2 เข้าร่วมงานในครั้งนี้ โดยการเข้าร่วมงานนี้นักศึกษาจะได้รับเพชรกิจกรรมในหมวดวิชาการ 1 ดวง ได้รับจำนวนชั่วโมงอบรมจำนวน 3 ชั่วโมง และได้ลายเซ็นในเรื่องของการเข้าร่วมงานปัจฉิมนิเทศในเล่มโครงงาน (กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนวิชาโครงงาน 1 หรือโครงงาน 2 ซึ่งเป็นสิ่งที่นักศึกษาจำเป็นต้องได้รับลายเซ็นจากงานนี้ โดยในวันงานขอให้นักศึกษานำเล่มโครงงานที่เป็นปกสีมาด้วย) ค่ะ

#บริษัท Ahost ได้มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการสหกิจศึกษา และการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในวันที่นัดประชุมสหกิจ สำหรับนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมอบรมกับบริษัท AHOST รวมถึงโอกาสในการเข้าอบรมเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆ ที่จะทำให้นักศึกษาเข้าใจว่าตำแหน่งงานแต่ละส่วนต้องทำอะไร ส่วนใดคือส่วนที่ถนัด รวมถึงมีโอกาสได้ใช้โปรแกรม ERP ที่มีราคาสูงหลายสิบล้าน ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีที่จะได้เพิ่ม Profile และสร้างประสบการณ์ดีๆ ให้กับตนเอง ทั้งนี้ไม่มีข้อผูกมัดใดๆ ทั้งสิ้น เมื่ออบรมเสร็จแล้วบริษัทจะคัดเลือกนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษาอีกครั้งค่ะ
*** นักศึกษากรอกข้อมูลภายใน 30 เม.ย. 59  http://career.a-host.co.th/apex/f?p=110:1::::::

# สอบ Google Adwords ฟรี 

ลงทะเบียนเป็น Google Partner 
เข้าไปที่เว็บไซต์ http://www.google.co.th/landing/ignite/registration/index.html
เข้าไปที่เว็บไซต์ www.google.com/partners


# อ่านคู่มือได้ที่ https://support.google.com/adwords/

งานกะเทาะเปลือกเด็กจบใหม่ครั้งที่ 4 

http://www.adecco.co.th/activity/2016/way2work/index.aspx ดาวน์โหลดตัวอย่าง Resume ด้านล่างเพจ
วันลงทะเบียน :วันนี้ - 11 มีนาคม 2559 (ผ่านระบบ online adecco.co.th)
วันกิจกรรม :พฤหัสที่ 17 มีนาคม 2559
เวลา :10.00 - 16.00 น. (ลงทะเบียน 09.30 น.)
สถานที่ :ณ ห้องบอลรูม ชั้น 21 โรงแรมคราวน์ พลาซ่า ลุมพินี กรุงเทพ
การเดินทาง :BTS: สถานีศาลาแดง (ทางออกหมายเลข 5)

MRT: สถานีสีลม (ทางออกหมายเลข 2)

ĉ
Pattamaporn Pimhanam,
Feb 18, 2016, 9:36 AM