Weekly Assignment

bullet Week 14 ::: 30/4/2562

งานกลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 6 คน นำเสนอหน้าชั้นเรียน เลือกกลุ่มและเขียนรายชื่อสมาชิก

*** SECTION 3181 ทุกคนให้คะแนนเพื่อนที่นำเสนอ >> คลิกฟอร์ม

*** SECTION 3011 ทุกคนให้คะแนนเพื่อนที่นำเสนอ >> คลิกฟอร์ม

1. Social Media

- ใช้เครื่องมือใดที่สามารถส่งข้อความหรือวิดีโอเพื่อทำการตลาดออนไลน์ให้กับคนจำนวนมากพร้อมๆกัน

-จุดเด่นการทำงานของเครื่องมือ (Tool) ที่กลุ่มเลือกมาตอบ

2.Instant messaging

- ใช้เครื่องมือใดที่สามารถส่งข้อความ messaging เพื่อทำการตลาดออนไลน์

ให้กับคนจำนวนมากและมีความน่าสนใจด้วย (รองรับรูปภาพ เสียง วิดีโอ)

-จุดเด่นการทำงานของเครื่องมือ (Tool) ที่กลุ่มเลือกมาตอบ

3.Podcasting

-ใช้เครื่องมือใดที่สามารถทำ podcast ได้บ้าง และมีตัวอย่างใดในเมืองไทย

ที่มี podcast ให้บริการ

4.video conferencing

- ใช้เครื่องมือใดที่สามารถประชุมได้พร้อมๆ กัน โดยประสิทธิภาพของภาพและเสียงยังชัดเจน

-จุดเด่นการทำงานของเครื่องมือ (Tool) ที่กลุ่มเลือกมาตอบ

5.Content management system

- ใช้เครื่องมือใดสำหรับสร้าง Content ได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องมีความรู้ด้านโปรแกรม

คอมพิวเตอร์มากนัก

-จุดเด่นการทำงานของเครื่องมือ (Tool) ที่กลุ่มเลือกมาตอบ


bullet Week 12-13 ::: 23/4/2562
- ตัวอย่างการใช้งาน MAILCHIMP
- งานเดี่ยว เรื่อง E-MAIL MARKETING 
  • ให้นศ.สมัครเข้าใช้งาน mailchimp  https://mailchimp.com/ (ซึ่งเป็นเมลการตลาดที่นิยมในปัจจุบัน)
  • ทดสอบส่งเมล โดยสร้าง Campaign > Open House BU 2019 
  • วัตถุประสงค์เพื่อเชิญชวนน้องๆ มัธยม ครู ผู้ปกครอง มาเยี่ยมชมกิจกรรมของคณะ สามารถเขียนเพิ่มเติมจากประสบการณ์จริงที่ได้เข้าร่วม  กำหนด 29-31 สิงหาคม 2562 (อย่าลืมเขียนชื่อ นามสกุลของตนเองในเนื้อเมลด้วย เพราะบางคนไม่มีชื่อ ไม่ได้ใช้เมลมหาวิทยาลัย)
  • ใส่รูปภาพประกอบเนื้อหา หรือตกแต่งภาพเพิ่มเติมได้เอง
  • ตั้งชื่อ Subject ให้น่าสนใจ เพื่อเชิญชวนให้คลิกอ่าน 
  • ทดสอบส่งเมลหาตัวเอ่งก่อน  
  • หากทดสอบเรียบร้อยแล้ว ถึงส่งเมลโฆษณามาที่ pattamaporn.p@bu.ac.th
- งานเดี่ยวก่อนเข้าเรียน จากที่ได้ชมภาพยนต์เรื่อง SNOWDEN เอ็ดเวิร์ด สโนว์เดน กับการเปิดโปง “พริซึมเกต”
คลิก >>  ตอบคำถามจากแบบฟอร์มนี้ ตามความจริง เป็นส่วนเช็คชื่อเข้าชั้นเรียนด้วยค่ะ

- เนื้อหา Creative Innovation Organization

- เนื้อหา e-Business


bullet Week 11 ::: 2/4/2562
1. วิธีการตั้งค่าความปลอดภัยบนเครื่องคอมพิวเตอร์ระดับพื้นฐาน เช่น วิธีการตั้งรหัสผ่าน วิธีการล็อคหน้าจอ Virus, Firewall 
2. วิธีการตั้งค่าความปลอดภัยบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟนที่ในกลุ่มของนักศึกษามี เช่น Samsung, iPhone, iPad, Tablet
3. LINE การตั้งค่าความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว 
4. การทำ 2-Step Verification บนFacebook วิธีการยกเลิก Account บน Facebook
5. ลบข้อมูลการท่องเว็บ Cookies และ History บน Google Chrome, Internet Explorer และอุปกรณ์สมาร์ทโฟนที่ในกลุ่มมี
6. การทำ 2-Step Verification บน Gmail วิธีการยกเลิก Account บน Gmail
7. Facebook การตั้งค่าความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว
- งานเดี่ยว * ให้นักศึกษาเลือกหัวข้อที่ต้องการอธิบาย 1 หัวข้อ จากเรื่อง Security&Ethic โดยจัดทำเป็น Google Slide หรือ Google doc อย่างน้อย 5 สไลด์ โดยข้อความและรูปภาพที่นำมาใช้ต้องไม่ผิดลิขสิทธิ์ สามารถนำมาใช้ได้อย่างถูกต้อง
กำหนดให้ตั้งชื่อเป็น section_studentid เช่น 3181_16007000111 แล้วคัดลอกงานของตนเอง ส่งที่โฟลเดอร์นี้  
https://drive.google.com/drive/folders/1Xt-rH59QEBy8DNCu0b-NL0daJYYbfWII?usp=sharing
** ตรวจสอบการเลือกหัวข้อ Section เดียวกันหัวข้อห้ามซ้ำกัน หากซ้ำให้สิทธิเพื่อนที่เลือกก่อน

bullet Week 10 ::: 26/3/2562
- แบบฝึกหัด T4 Decision Making Excel ส่งในชั่วโมง (26/3/2562)
bullet Week 9 ::: 19/3/2562

- งานเดี่ยว แบบฝึกหัด T2_Basic Excel ส่งในชั่วโมง (19/3/2562)

- การบ้าน T3 Problem Solving Excel ส่งภายในวันที่ 28 มีนาคม 2562

bullet Week 8 ::: 12/3/2562

เนื้อหา Valuing Organization
- งานกลุ่ม *นศ.ที่ขาดเรียนทำเป็นงานเดี่ยว โดยเลือก 1 หัวข้อ* ทำเป็นดิจิทัลไฟล์ และส่งเมลให้อาจารย์
*** Section กลางวัน สร้างไฟล์ที่โฟลเดอร์นี้ คลิกอ่านโจทย์และเลือกกลุ่ม  
- งานเดี่ยวทำแบบประเมินตนเอง How Good Are Your Decision-Making Skills? และใส่ผลลัพธ์ของคะแนนที่หน้าที่ 4 ของไฟล์ด้านต้นที่แชร์ให้ 

bullet Week 6-7 ::: 26/2/2562
- งานกลุ่มในชั้นเรียน ไม่เกิน 6 คน สร้าง Google Slide ตั้งชื่อไฟล์เป็นศัพท์ภาษาอังกฤษที่เรียนในชั้นเรียน
*นศ.ที่ขาดเรียนทำเป็นงานเดี่ยว*
จากกรณีศึกษา JOOX อธิบายว่าองค์กรมี VISION และ MISSION อย่างไร และองค์กรมีการชี้วัดเรื่อง CSFs อย่างไรบ้าง พร้อมผลลัพธ์ สามารถหาข่าวอื่นๆ เพิ่มเติมเองได้  
*** Section เช้า https://drive.google.com/drive/folders/1xZd4Z_T2-Dkc6nHJDgtIaEBn0gtzgwhS?usp=sharing
*** Section กลางวัน  https://drive.google.com/drive/folders/1gNDfkqHcJUu8F8ra0XVyatnkF7H1Kmfa?usp=sharing
- งานเดี่ยว ทำแบบฟอร์มส่งในชั้นเรียน กรณีศึกษา KAIDEE
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4DjFb71RCLh0SiBOf3cY8WiC94_6Xn-JAaZro9r_qOuJoqA/viewform

bullet Week 5 ::: 12/2/2562
- งานกลุ่มและงานเดี่ยว สำหรับนศ.ที่ขาดเรียนให้ทำเป็นงานเดี่ยว กำหนดส่ง 25 ก.พ. 2562
 https://docs.google.com/document/d/1IbcK6yNsWmJ7NglBkqqG3SYGF86tuZbX-1XMFvWuIMk/edit

bullet Week 4 ::: 5/2/2562
- งานเดี่ยว เรื่อง Disruptive Technology
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekk44xUbUyUG-yUhDa2iepp7C6XvUjBD37tGtNkVPJvphpqQ/viewform
- งานกลุ่ม เรื่อง การวิเคราะห์ 5 Force Model คลิกอ่านโจทย์

bullet Week 2-3 ::: 29/1/2562
เนื้อหา ข้อได้เปรียบของการแข่งขัน >> คลิก
- ลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรี THAILAND E-COMMERCE WEEK 2019 : “E-COMMERCE IN THE PARK”
#งานกลุ่ม ไม่เกิน 3 คน สร้าง Google Slide ที่โฟลเดอร์นี้ เพื่อตอบคำถาม (ใส่รายชื่อเพื่อนในกลุ่มด้วย)
  1. Microsoft ยังคงได้เปรียบหรือเป็นผู้นำตลาดในการใช้ระบบปฏิบัติการ Windows หรือไม่ พร้อมเหตุผล

  2. ระบบปฏิบัติการใดเป็นคู่แข่งของ Windows บ้าง

  3. จากคำตอบข้างต้น จงให้เหตุผลว่าในปัจจุบันเหตุใดมีระบบปฏิบัติการเพียงเท่านี้ที่เป็นตลาดของระบบปฏิบัติการขนาดใหญ่

# งานเดี่ยว 1 ให้ตอบคำถามด้วยการสร้าง Microsoft Word กำหนดให้ตั้งชื่อไฟล์เป็นรหัสนศ.และอัพโหลดที่ฟอร์มนี้  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc23qTmO_MGBrBaxC3yb9ZvERPTvqcdlU80PnSvVsTqE_H1sw/viewform
1) การจัดการเชิงกลยุทธ์ หมายถึงอะไร จงอธิบายมาเพียง 1 ความหมาย
2) จงบอกประโยชน์ของการจัดการเชิงกลยุทธ์ต่อองค์กรมีอะไรบ้าง บอกมา 3 ข้อ
3) อะไรคือความท้าทายของการนำ IT มาใช้ในการจัดการเชิงกลยุทธ์
4) จงหาตัวอย่างของธุรกิจ บริษัท องค์กร แอพพลิเคชัน หรือเว็บไซต์ ที่ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Missions) อย่างไรบ้าง

bullet Week 1 ::: 15/1/2562
Comments